Brno na Špilberku

Stálá expozice

Hrad Špilberk Brno | Špilberk 1, Brno

www.spilberk.cz…


Vstupné: od 10,- Kč

Historická expozice Muzea města Brna, představující návštěvníkům na tisícovku originálních exponátů, je tematicky rozčleněna na osm okruhů, které přibližují významné momenty brněnské historie od první zmínky o městě z roku 1091 až po vznik tzv. Velkého Brna v dubnu 1919.

První tematický okruh je věnován nejstaršímu historickému období Brna. Druhý je zaměřen na život středověkého města, který přibližují výrobky z dílen středověkých hrnčířů, sklářů, kovářů, mečířů a také názorný model tehdejšího Brna. Třetím tématem historické expozice je Brno na přelomu 16. a 17. století, kdy soupeřilo s Olomoucí o postavení hlavního zemského města. V této části je možné zhlédnout unikátní truhlice k ukládání zemských desek, zdobené znaky předních moravských šlechtických rodů, renesanční nábytek, zbraně a kromě dalších exponátů i znaky moravských pánů a rytířů, účastnících se aktivně stavovského povstání a posléze uvězněných na Špilberku. Atraktivním exponátem, který jistě zaujme malé i velké návštěvníky, je náznaková rekonstrukce Židovské brány, která stála ještě na počátku 19. století v ústí dnešní Masarykovy ulice.

Za jednu z nejvýznamnějších událostí brněnských dějin lze pokládat úspěšnou obranu města před švédským vojskem generála Torstensona v letních měsících roku 1645. Expozice tuto významnou událost přibližuje na dvou modelech Brna s blízkým okolím a vedutami, znázorňujícími tehdejší tábory obléhatelů i průběh bojů. Dramatičnost oněch chvil dokládají též četné zbraně, užívané vojáky obou stran. Prostor je věnován i hlavním aktérům tehdejšího střetnutí – představeni tu jsou velitel brněnské obrany Raduit de Souches, velitel špilberské posádky Jiří Jakub Ogilvy, krajský hejtman Sack z Bohuňovic, velitel švédské armády generál Torstenson a další osobnosti.