Kategorie: Výstavy

Čas rytířů dalekých moří. Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra

17.7.2020 – 24.1.2021 Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos | Brno, Pisárecká 5 www.mzm.cz… Otevírací doba: úterý až pátek 9-18 hod., sobota až neděle 10-18 hod. Vstupné: plné 50 Kč, zvýhodněné 25 Kč, rodinné 110 Kč Výstava představuje brněnského rodáka námořního lékaře a přírodovědce Jindřicha Vávru (Heinricha Wawru), který jako jeden z prvních českých cestovatelů cíleně sbíral...

Karel Absolon – manažer a strůjce velkých vizí

od 22.2.2017 Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác | Brno, Zelný trh 8 www.mzm.cz… Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod. Vstupné: zdarma Výstava připomíná 140 let od narození nejznámějšího badatele meziválečného období prof. Karla Absolona a 120 let od úmrtí zakladatele moravské archeologie Jindřicha Wankla. V historických vitrínách je...

Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou

4.9.2020 – 7.3.2021 Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác | Brno, Zelný trh 8 www.mzm.cz… Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod. Vstupné: plné 70 Kč, zvýhodněné 35 Kč, rodinné 160 Kč Kramářské světské písně v minulosti plnily obdobnou funkci jako dnešní žurnalistika, tzn. zprostředkovávaly informace, přinášely ponaučení, zároveň se...

Sál minerálů

12.6. – 31.12.2020 Muzejní komplex Národního muzea | Praha 1, Václavské náměstí 68 www.nm.cz… Vstupné: od 200 Kč Nově otevřená část expozice s názvem Sál minerálů představuje více než 4 000 předmětů ze sbírky, která celkově čítá neuvěřitelných 100 000 minerálů z celého světa. Tato sbírka je v Národním muzeu nejstarší a její neustálé rozšiřování probíhá už více než...

Za volební právo žen!

28.2. – 31.12.2020 Národní muzeum | Praha 3, U Památníku 1900 www.nm.cz… Vstupné: od 30 Kč V červnu 2019 si připomínáme 100 let od chvíle, kdy ženy v českých zemích mohly poprvé volit a být voleny na základě všeobecného a rovného volebního práva. Volební právo žen bylo výsledkem mnohaletého úsilí ženských aktivistek a jejich podporovatelů. Procházka nás přenese na místa, kde se...

Doma na Sibiři

6.3. – 31.12.2020 Národní muzeum | Praha 1, Betlémské náměstí 1 www.nm.cz… Vstupné: od 70 Kč Výstava Doma na Sibiři představí Sibiř jako životní prostředí mnoha národů, které se dokázaly přizpůsobit náročným přírodním podmínkám. Sibiř je však domovem nejen lidí, ale také zvířat a rostlin, a právě u nich se návštěvníci začnou s touto rozlehlou a odlehlou částí světa seznamovat. V části...

Lapidárium Muzea v Ivančicích na zámku v Oslavanech

Stálá expozice Zámek Oslavany | Zámecká 1/16, 664 12 Oslavany www.ivancice.muzeumbrnenska.cz… Expozice umístěná v podzemních prostorách oslavanského zámku představí soubor kamenných architektonických fragmentů a kamenických prací ze sbírek Muzea v Ivančicích. Expozice lapidária prezentuje soubor architektonických fragmentů, náhrobků a dalších kamenných artefaktů ze sbírky Muzea v Ivančicích. Předměty pocházejí z různých časových období od středověku až po 19. století a svým původem se...

Památník Mohyla míru

Stálá expozice Prace, K Mohyle míru 200 mohylamiru.muzeumbrnenska.cz Památník Mohyla míru byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) podle záměru kněze A. Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní „místo světla“, memento válek. Je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště. V renovovaném muzejním objektu sousedícím s památníkem mohou návštěvníci...

Staré pověsti české a moravské

30.6.2020 – 24.1.2021 Podhorácké muzeum | Předklášteří, Porta coeli 1001 www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz… Interaktivní výstava věnovaná několika známým pověstem z doby příchodu Slovanů na naše území a z doby Velkomoravské říše a pověstem regionálním. Pověsti čtou rádi malí i velcí. Mluví se v nich nebo píše o tom, jak se člověk může setkat s nadpřirozenými silami nebo jaký je původ nejrůznějších názvů. Užívají se tu...

František Kožík 1909–1997

18.3.2020 – 30.12.2020 Památník písemnictví na Moravě | Rajhrad, Klášter 1 rajhrad.muzeumbrnenska.cz… Výstava přiblíží spisovatele Františka Kožíka nejen jako autora románových příběhů, básníka, dramaturga či libretistu, ale také jako esperantistu, herce a sportovce. Představí i novinářskou tvorbu, jeho rozsáhlou korespondenci a dokonce fotografický materiál z jeho rodinného archivu. Tvůrce nejznámější literární postavy Jeana Gaspara Deburau – Největšího z Pierotů napsal více...