Cena Empatie

11.11.2021 – 13.2.2022

Veletržní palác – Malá dvorana | Dukelských hrdinů 47, Praha 7

www.ngprague.cz…


Vstupné: Zdarma
Kurátorka: Adéla Janíčková

Komerční banka a Národní galerie Praha představují vítězky Ceny Empatie Lenku Záhorkovou a Romanu Drdovou. Jejich umělecké záměry přesahují hranice výtvarného umění a kreativně vytvářejí příležitosti pro vzájemnost a soužití ve společnosti i životním prostředí. Lenka Záhorková otvírá mezigenerační dialog, upozorňuje na problémy spojené se stářím a přináší myšlenky o hodnotách a zkušenostech stáří. Romana Drdová se zabývá ekologickou a konzumeristickou problematikou, svou autorskou módou sledující svědomitý přístup orientuje naše myšlení směrem k udržitelnosti.