Eva Koťátková: Rozhovory s monstrem

13.1. – 6.6.2021

MeetFactory – galerie | Ke Sklárně 15, Praha 5

www.meetfactory.cz…


Kurátor: Tereza Jindrová

Výstavní projekt Evy Koťátkové s názvem „Rozhovory s monstrem” má podobu dekonstrukce a rekonstrukce situací, kdy setkání majority s jinakostí odhalilo společenské předsudky a mechanismy vylučování.

Příkladem jsou relativně nedávné a neúspěšné projekty vzniku chráněného bydlení pro znevýhodněné v několika českých obcích. Koťátková využívá veřejně dostupné zdroje i vlastní archiv rozhovorů a svědectví, aby nechala promlouvat různé strany, svědky i poškozené. Tři monumentální a obsahově propojené instalace ukazují spektrum úhlů pohledu na problematiku normativity a s ní spojenou diskriminaci a strach z jinakosti. Ono „monstrum” v názvu výstavy Koťátková záměrně přesměrovává od hanlivých konotací s tradičním chápáním „monstrozity“ jako odlišnosti a jako temnou příšeru naopak vykresluje iracionální a společnost prostupující obavu z jiného a neznámého, snahu se vůči němu vybavit obrannými mechanismy a vytěsnit jej na okraj.