28. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018

10.5. – 26.8.2018

28. ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno, které je již od roku 1963 významnou mezinárodní přehlídkou vizuální kultury, vzniká pod taktovkou kurátorů ze skupiny OKOLO. Společně vytvářejí otevřenou a demokratickou platformu, která bude prezentovat grafický design v celé jeho šíři se všemi odlišnými kreativními přístupy a charaktery grafických projektů. Všestranný pohled by měl představit současný obor v mnoha jeho podobách, vytvořit inspirační mozaiku odlišných názorů a přístupů a otevřít v celé své šíři diskuzi napříč odbornou i laickou veřejností. Důraz bude kladen také na edukaci. Novinkou bude i větší zapojení města Brna, které chce bienále propagovat jako prestižní akci s dlouhodobou tradicí.

Záměrem kurátorů je spolupracovat s tvůrci rozmanitých disciplín a svojí přítomností tak vytvořit jakýsi propojovací prvek, kolem kterého by se vytvořila silná multinázorová platforma. Ve všech částech výstavy se kurátoři chtějí opřít také o experty z jednotlivých oborů a společně vytvořit inspirativní celek a smysluplný obsah, který by komplexně představil grafický design ve všech jeho podobách, a zorganizovat událost, relevantní pro všechny profese a disciplíny spojené s fenoménem grafického designu.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně
Husova 14, Brno

Kurátor: Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Štěch

Grafická úprava: Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Štěch

Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum (Celá budova)

Otevírací doba: st - ne od 10 do 18 h, čt od 10 do 19 h

Datum vernisáže: 10.5.2018 |18:00|

 

www.moravska-galerie.cz...