Óóó Indiáni

18.6.2021 - 17.7.2022

Výstava si klade za cíl představit historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky - zejména významných indiánských národů a kmenů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí a dalších životních zvyklostí. Pozornost je zaměřena na každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obydlí, obživu, ošacení, řemeslné umění, hry a válečnictví. Geograficky jsou zahrnuty zejména Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy. Obohacením výstavy je i prezentace vybraných zástupců americké fauny.

Výstava je členěna do několika stěžejních částí, které se věnují různým tématům.

Ústřední část výstavy představuje typy staveb včetně vybavení jednotlivých obydlí, v němž jednotlivé skupiny původních obyvatel Ameriky žily dle podnebních podmínek i způsobu života. Jednotlivé národy a kmeny jsou dále znázorněny i z hlediska řemeslných dovedností a umění. Zmíněny jsou hry, hračky, indiánské písmo i způsoby dorozumívání. Následuje ukázka oděvů dle podnebí, počasí či dostupnosti materiálu a rozmanitých způsobů zdobení svršků. Součástí jsou i příklady účesů a ozdob do vlasů u mužů i žen.

Pavilon Anthropos
Pisárecká 5, Brno

Otevírací doba: úterý až pátek 9-17 hod., sobota až neděle 10-17 hod.
Vstupné: od 25 Kč

 

www.mzm.cz...