Jiří Kolář: Slovník metod

19.11.2021 – 27.2.2022

Museum Kampa | U Sovových mlýnů 2, Praha 1

www.museumkampa.cz…


Kurátor: Jan Skřivánek

Název výstavy Slovník metod odkazuje ke stejnojmenné knize Jiřího Koláře, která poprvé vyšla ve Francii právě před třiceti lety, v roce 1991 v exilovém nakladatelství Revue K. Umělec v publikaci v abecedním pořádku představuje 110 různých metod tvorby koláží. Jednou je klíčem použitý materiál nebo zdrojové texty a obrazy, jindy způsob organizace obrazové plochy či techniky jejího členění a narušování. Nejvíce hesel se ale vztahuje k typologii námětů a témat, jimiž se Kolář zabýval.