Karel Vaňura: Vrstvení

26.3. – 29.5.2022

Museum Kampa – Konírna | U Sovových mlýnů 2, Praha 1

www.museumkampa.cz…


Kurátor: Helena Musilová

Výstava poprvé představuje dílo významného výtvarníka, malíře a skláře Karla Vaňury, který v šedesátých letech vytvořil unikátní malířské dílo, v následujících desetiletí pozoruhodné objekty ze skla, zároveň působil jako uznávaný pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru skla. Dílo Karla Vaňury je koncentrované a hledačské. Nepřejímal dobové styly a směry, jeho tvorba je původní a autentická, jak to dokládá i připravovaný projekt.

Karel Vaňura vstoupil na výtvarnou scénu v druhé polovině padesátých let, tedy do politicky a společensky mimořádně komplikovaného a svobodnému tvůrčímu rozvoji nepřejícího prostředí – ale zároveň do období, které později vyvrcholilo v československých „zlatých šedesátých“, tedy v desetiletí, kde všechny projevy umění a kultury dosáhly světové úrovně a mezinárodního ohlasu.

Po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě nastoupil v roce 1957 ke studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Ateliéru malířských technik skla, vedeného profesorem Josefem Kaplickým. Z jeho ateliéru si Vaňura osvojil důraz na kresbu a malbu, pochopitelně zvládl i všechny nutné sklářské techniky: broušení, hutní tvarování a rytí, práci s barvou a barevnými sklářskými hmotami aj. a jejich různé inovativní kombinace. V roce 1965 začal Vaňura působit jako asistent v ateliéru skla Stanislava Libenského a také se začal naplno věnovat autorské tvorbě.