Karen LaMonte: Oděná světlem

29.6. ‑ 4.11.2018

Museum skla Portheimka | Štefánikova 12, Praha 5

www.museumportheimka.cz…


Vstupné: od 40,- Kč
Kurátor: Milan Hlaveš

Ve světě umění se často stanou věci nečekané až překvapivé. Mezi ně náleží fantastický příběh americké výtvarnice Karen LaMonte. Již při studiích v USA začala koncepčně uvažovat o podobách tělesnosti a fyzického těla, o ženské roli ve světě. Získané podněty a zkušenosti promítala do skleněného materiálu. Poté na základě udělení Fulbrightova stipendia absolvovala studium v ateliéru prof. Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Pokračovala tehdy ve svých myšlenkách na zhotovení trojrozměrných šatů z křišťálového skla v životní velikosti. Mnohým to připadalo jako banální nápad bez hlubšího obsahu. Ovšem LaMonte si trvala na svém a cílevědomě šla cestou za splněním velkého snu. Použila k tomu technologii, která se projevila jako nosná: tavení skla ve formě. Tedy techniku, kterou předtím rozvinula a světově proslavila umělecká dvojice prof. Stanislav Libenský (1921–2002) a Jaroslava Brychtová (*1924). Zkušenosti sklářů ze severočeského Železného Brodu se ukázaly ve sledu událostí jako klíčový moment. Česká republika se pro Karen LaMonte díky němu stala natrvalo nejen domovem, ale doslova osudem. Následný mezinárodní úspěch jejích šatů ukázal, že měla pravdu a ostatní se mýlili. Díla Karen LaMonte nyní zdobí nejvýznamnější sbírky moderního skla. Jejich autorka sbírá různá ocenění a je zvána k účasti na prestižních výstavách, ale i k rozličným tvůrčím aktivitám včetně futuristických experimentů. Obdivovatele jejích šatů fascinují dokonalost a křehká krása až snových metaforických objektů, tajemná průsvitnost matných povrchů i objemová reálnost bohatě zřasených látek kontrastující s napůl odhmotněnými jakoby stříbřitými otisky absentujících ženských těl uvnitř zářivé hmoty. Karen LaMonte ovšem umělecky neustrnula u jedné výrazové polohy a průběžně hledá nové formy vyjádření, ať již v cyklu zrcadel s odrazy lidských tváří, v sérii japonských kimon z keramiky, bronzu, litiny i skla, nebo v obřím mraku ztvárněném v carrarském mramoru na základě klimatických modelů. Nadání, výtvarná citlivost, intuice, vytrvalá cílevědomost a v neposlední řadě pracovitost jsou devízy, které Karen LaMonte umožnily stát se jednou z nejznámějších osobností uměleckého skla současnosti.