Labyrintem dějin českých zemí

27. 2. – 1.7.2018

Císařská konírna Pražského hradu | Praha 1-Hradčany

www.hrad.cz…


Otevřeno: denně 10 – 18 hodin
Vstupné: od 50,- Kč

Výstava z projektu „Založeno 1918“ ke 100. výročí vzniku ČSR

Výstava představí formou originálních archiválií a dalších unikátních předmětů zlomové okamžiky ve vývoji českého státu od 10. století do současnosti. Návštěvníci budou moci zhlédnout pohřební insignie Přemysla Otakara II., obdivovat se originálům svazků zemských desek pražských, brněnských, olomouckých a opavských.

Po delší době bude opět vystavena v originále tzv. Zlatá bula sicilská, zlatá bula českého krále a císaře Svaté říše římské národa německého Karla IV. či Rudolfův majestát pro evangelické stavy. Obdobně hodnotné exponáty pak zdokumentují zlomové okamžiky vývoje českých zemí až do současnosti, a to včetně washingtonské deklarace a dalších dokumentů českých panovníků a významných osobností.

Tagy: