Lenka Kleinová, Lukáš Procházka: Repaired and Reconstructed

4.5. – 5.6.2021

Galerie Fotografic | Stříbrná 212/2, Praha 1

www.fotografic.cz…


Současná doba vyžaduje perfektní vizuální sebeprezentaci. Nic jiného než dokonalost se nepřipouští. Podobu portrétovaného rozkládáme a opět spojujeme, vybíráme jen to nejlepší, přemalováváme ošklivé, dokreslujeme ideál. Předpokládáme automaticky, že to co vidíme, je věrně zobrazená realita? Lenka Kleinová a Lukáš Procházka ve svých aktuálních projektech fascinovaně zkoumají skryté vrstvy fenoménu současné postprodukce. Sebereflexivně se pouštějí pod povrch vlastní práce a při digitální retuši běžného portrétu extrahují vrstvu zakrývající nedokonalosti pleti. Z čisté funkčnosti sloužící dokonalé prezentaci tak vzniká estetický obraz sám o sobě, který navíc lakonicky předkládá historii a rozsah postprodukčního zásahu.