Martin Rak – Photographs

30.9. – 27.10.2020

Galerie EinsZwei | Vinohradská 26, Praha 2

www.einszwei.cz…


Česká fotografie patří ve světě k nejvíce oceňovaným fenoménům. Úspěch je podmíněn historickými okolnostmi – v českém prostředí měla fotografie vždy svoji oporu. Jednalo se o dostupné médium, které bylo demokraticky přístupné všem vrstvám obyvatel. V Čechách se také záhy vyprofilovaly všechny možné žánry od umělecké po reportážní fotografii. Jména jako František Drtikol, Jaromír Funke nebo Josef Sudek náleží konzistentně ke sběratelsky nejžádanějším autorům. O velké kvalitě svědčí i to, že se velké množství autorů prosadilo v zahraničí i po roce 1948. Málo se nicméně ví o tom, že se daří prosazovat v silné zahraniční konkurenci i mladší generaci. Takovými autory jsou například Martin Stranka a Martin Rak. Zatímco Stranka se prosadil svými stylizovanými fotografiemi, pražský rodák Martin Rak (1984) se zase v zahraničí etabluje svým moderním pojetím krajin jako bytostný krajinář. Před svou čtyřicítkou je již vlastníkem mnoha prestižních ocenění (EISA Maestro, International Photo Awards IPA, Prix de la Photographie Paris Px3) a autoritou pro mnohé fotografy krajináře. Martin Rak působí na výtvarné scéně od roku 2009 a v jeho snímcích mu jde zobrazení lyrické krajiny, k níž mnohdy dochází za použití charakteristických mlh s pronikajícími slunečními paprsky. Typická je pro něj i syžetová nedopovězenost.