Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

28.5. – 1.7.2019

Ostrava a okolí

www.mhflj.cz


Na základě dosažených výsledků, úspěchů a zkušeností MHF Janáčkovy Hukvaldy a MHF Janáčkův máj, nyní u příležitosti 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka, sloučením vzniká jeden festival:

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LEOŠE JANÁČKA

– Nová kvalita, nikoliv nový festival.
– Zúročení všeho pozitivního, čeho bylo dosaženo a nikoliv budování něčeho zcela nového.
– Největší hudební festival s janáčkovskou tematikou a programem v Evropě.

Základní festivalovou osou budou Ostrava a Hukvaldy – místa úmrtí a narození Leoše Janáčka. Součástí festivalu budou i nadále koncerty ve vybraných městech a obcích Moravskoslezského kraje. Programovou náplní festivalu bude prezentace děl Leoše Janáčka na co nejvyšší umělecké úrovni, propagace české hudební tvorby jak současné, tak meziválečné a neprávem opomíjené. To vše v kontextu vývoje světové hudební kultury.