Oldřich Tichý

17. – 29.9.2019

Galerie Nová síň | Praha 1, Voršilská 139/3

www.novasin.org…


Kurátor: PhDr. Ivan Neumann

V malbě Oldřicha Tichého se nejedná o zpodobování věcí, ale o hledání jejich promluvy, o poukazování k tomu, že svět je nositelem tajemství, nebo ještě spíše, že svět a život jsou tajemstvím neseny. Jeho tvorba uvádí k uvědomění, že v každé věci tohoto světa, se kterou se potkáme se skrývá nabídka nikoli definujícího vědění, ale rozumění.