Štítek: Historie

Čas rytířů dalekých moří. Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra

17.7.2020 – 24.1.2021 Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos | Brno, Pisárecká 5 www.mzm.cz… Otevírací doba: úterý až pátek 9-18 hod., sobota až neděle 10-18 hod. Vstupné: plné 50 Kč, zvýhodněné 25 Kč, rodinné 110 Kč Výstava představuje brněnského rodáka námořního lékaře a přírodovědce Jindřicha Vávru (Heinricha Wawru), který jako jeden z prvních českých cestovatelů cíleně sbíral...

Karel Absolon – manažer a strůjce velkých vizí

od 22.2.2017 Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác | Brno, Zelný trh 8 www.mzm.cz… Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod. Vstupné: zdarma Výstava připomíná 140 let od narození nejznámějšího badatele meziválečného období prof. Karla Absolona a 120 let od úmrtí zakladatele moravské archeologie Jindřicha Wankla. V historických vitrínách je...

Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou

4.9.2020 – 7.3.2021 Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác | Brno, Zelný trh 8 www.mzm.cz… Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod. Vstupné: plné 70 Kč, zvýhodněné 35 Kč, rodinné 160 Kč Kramářské světské písně v minulosti plnily obdobnou funkci jako dnešní žurnalistika, tzn. zprostředkovávaly informace, přinášely ponaučení, zároveň se...

Za volební právo žen!

28.2. – 31.12.2020 Národní muzeum | Praha 3, U Památníku 1900 www.nm.cz… Vstupné: od 30 Kč V červnu 2019 si připomínáme 100 let od chvíle, kdy ženy v českých zemích mohly poprvé volit a být voleny na základě všeobecného a rovného volebního práva. Volební právo žen bylo výsledkem mnohaletého úsilí ženských aktivistek a jejich podporovatelů. Procházka nás přenese na místa, kde se...

Lapidárium Muzea v Ivančicích na zámku v Oslavanech

Stálá expozice Zámek Oslavany | Zámecká 1/16, 664 12 Oslavany www.ivancice.muzeumbrnenska.cz… Expozice umístěná v podzemních prostorách oslavanského zámku představí soubor kamenných architektonických fragmentů a kamenických prací ze sbírek Muzea v Ivančicích. Expozice lapidária prezentuje soubor architektonických fragmentů, náhrobků a dalších kamenných artefaktů ze sbírky Muzea v Ivančicích. Předměty pocházejí z různých časových období od středověku až po 19. století a svým původem se...

Staré pověsti české a moravské

30.6.2020 – 24.1.2021 Podhorácké muzeum | Předklášteří, Porta coeli 1001 www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz… Interaktivní výstava věnovaná několika známým pověstem z doby příchodu Slovanů na naše území a z doby Velkomoravské říše a pověstem regionálním. Pověsti čtou rádi malí i velcí. Mluví se v nich nebo píše o tom, jak se člověk může setkat s nadpřirozenými silami nebo jaký je původ nejrůznějších názvů. Užívají se tu...

František Kožík 1909–1997

18.3.2020 – 30.12.2020 Památník písemnictví na Moravě | Rajhrad, Klášter 1 rajhrad.muzeumbrnenska.cz… Výstava přiblíží spisovatele Františka Kožíka nejen jako autora románových příběhů, básníka, dramaturga či libretistu, ale také jako esperantistu, herce a sportovce. Představí i novinářskou tvorbu, jeho rozsáhlou korespondenci a dokonce fotografický materiál z jeho rodinného archivu. Tvůrce nejznámější literární postavy Jeana Gaspara Deburau – Největšího z Pierotů napsal více...

Praha 1606 v pohybu

22.5.2019 – 31.12.2020 Muzeum hlavního města Prahy: Dům U Zlatého prstenu | Praha 1, Týnská 6 www.muzeumprahy.cz… Roku 1606 zprostředkoval městu a světu podobu hlavního města českého království významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter. V roce 2019 přinášíme prostřednictvím devítimetrové animace současníkům vhled do života...

Morava ve středověku

Stálá expozice Dietrichsteinský palác | Zelný trh 8, Brno www.mzm.cz… Vstupné: od 50 Kč Expozice prostorově navazuje na expozici Velká Morava, proto je její úvod věnován základní charakteristice změn, které nastaly zánikem Velkomoravské říše. Druhá část podává základní charakteristiku období 14.-15. století. Dominanty v této části tvoří interiér jizby venkovského domu, interiér zemanské tvrze a inventář venkovské domácnosti...

Velká Morava

Stálá expozice Dietrichsteinský palác | Zelný trh 8, Brno www.mzm.cz… Vstupné: od 50 Kč Expozice dokumentuje vývoj slovanského osídlení Moravy s přihlédnutím k okolním oblastem v rozmezí 6. až 10. století. V úvodní části je rekonstrukce žárového hrobu s popelnicemi pražského typu pod mohylovým náspem. V centru expozice je klenotnice s nejznámějšími a nejkrásnějšími skvosty velkomoravského klenotnictví ze Starého Města u Uherského Hradiště,...