Vladimír Boudník

12. 4. – 10. 8. 2019

Pražákův palác | Husova 18, Brno

www.moravska-galerie.cz…


Kurátor: Ondřej Chrobák, Petr Ingerle

Fokus výstavy bude zacílen na přesah Boudníkovy tvorby směrem k uměleckému experimentu, performativitě a procesualitě.

Tato Boudníkova poloha měla silný dopad na brněnské umělecké milieu v překonání surrealistických východisek směrem ke konceptuálním postojům.

Výchozím bodem bude připomenutí Boudníkovy výstavy, kterou v roce 1967 pro Dům umění města Brna připravil Jiří Valoch. Výstavu lze tedy číst i jako rozšíření stálé expozice věnované Jiřímu Valochovi.

Tagy: