26. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2016

student_design_nahled2

27.5. – 23.6.

Moravská Galerie v Brně    Ι    Husova 18, Brno

www.moravska-galerie.cz


Vstupné: 1000 Kč

Národní cena za studentský design byla vyhlášena poprvé Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje na soutěže, které organizovala od roku 1991 do roku 2007 státní instituce Design centrum České republiky.

Cílem soutěže je propojování škol a studentů designu s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními firmami v ČR i v zahraničí. Soutěže se mohou zúčastnit studenti designu všech domácích i zahraničních univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol se zaměřením na design. Soutěž je anonymní, soutěží se pod registračními čísly. Soutěžní práce hodnotí tři nezávislé poroty. Středoškolská porota a vysokoškolská porota jsou složeny z pedagogů. Třetí, mezinárodní porota je složena z nezávislých expertů, nejlepších profesionálních designérů ČR a respektovaných osobností oboru, které nejsou přímo spjaty s výukou.

Všechny tři poroty hodnotí podle předem stanovených kritérií. Středoškolská porota a vysokoškolská porota nominují práce do národního kola. Ty hodnotí mezinárodní porota stejným bodovacím systémem. Vymezuje hranice pro ocenění Dobrý studentský design, Excelentní studentský design a určí nositele Národní ceny za studentský design*JUNIOR a Národní ceny za studentský design*GRAND. Další ceny udělují děkani škol, prestižní muzea a odborné instituce. K soutěži se vydává česko-anglický katalog zachycující všechny přihlášené práce. Autory jsou buď studenti grafického designu, nebo jeho čerství absolventi.

Z nominovaných a oceněných prací se sestavují dvě výstavy, které se pod názvy Nominace NCSD!!!Nový (z)boží! prezentují v ČR. V následujícím roce se vybrané práce představují v zahraničí výstavou New Gods!. Tyto výstavy se v ČR nebo zahraničí dle zájmu pořadatelů doplňují o výstavu Mladí a úspěšní / Příběhy mladého českého designu, která představuje životní osudy vítězů této studentské soutěže od data jejího vzniku v roce 1991. Výstava Mladí a úspěšní dokazuje, že vítězové soutěže byli a jsou v profesionálním životě úspěšní, založili vlastní firmy nebo studia, získali zahraniční stáže i zaměstnání ve významných českých a zahraničních firmách.

– Do soutěže se přihlašuje od května 2016 on line prostřednictvím webových stránek soutěže v termínu do 23. června 2016. (V případě, že by se tento termín křížil s odevzdáváním školních prací, je možné se dohodnout na jeho posunutí.)
– Soutěžit mohou jakékoliv studentské práce, které vznikly po 1. lednu 2014 do 30. června 2016.
– Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit a vysokých škol. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.
– Soutěž je anonymní, práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty. (Členy vysokoškolské poroty se automaticky stávají pedagogové, z jejichž ateliérů se do soutěže přihlásilo dvě a více prací.)
– Soutěží se o tituly Národní cena za studentský design 2016, Excelentní studentský design 2016 a Dobrý studentský design 2016.
– Nezávisle na porotách udělují ceny děkani škol a ředitelé významných muzeí, institucí a firem.
– Ocenění studenti získají finanční odměny, stáže v zahraničí a v ČR a hmotné odměny různých firem.