ArtCamp PLZEŇ

art_nahled

11.7. – 29.7.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU    Ι    Univerzitní 28, Plzeň

www.fdu.zcu.cz


Využijte jedinečnou příležitost, jak strávit až tři týdny v mezinárodním a multikulturním prostředí a přitom získat či prohloubit své praktické zkušenosti v řadě uměleckých oborů. Kurzy jsou vhodné nejen jako příprava na přijímací řízení na umělecky zaměřené vysoké školy, ale také pro širokou veřejnost se zájmem o umění (spodní věková hranice 15 let – student SŠ). Úspěšní absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování. Vedle práce v ateliérech i mimo ně vás čeká program pro volný čas, sportovní aktivity, návštěvy muzeí a galerií, výstavy a přednášky.

Registrace do kurzů letní školy ArtCamp končí 15. května 2016 (po tomto termínu se informujte na artcamp@fdu.zcu.cz o případných volných místech).