Bienále Ve věci umění 2022

21.7. – 23.10.2022

Praha – různá místa

www.ghmp.cz…


Kurátor: Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz
Pořadatel: Galerie hlavního města Prahy

Druhý ročník bienále Ve věci umění se uskuteční od 21. července do 23. října 2022 v Galerii hlavního města Prahy, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v Šalounově ateliéru. Výstava i veřejný program budou široké veřejnosti přístupné zdarma. Projekt divákům nabídne nové umělecké instalace, performance, komentované prohlídky, filmové projekce, přednášky a diskuse. K příležitosti bienále vyjde dvojjazyčná publikace, která rozvíjí tematické ukotvení projektu z dalších kritických, historických a uměleckých perspektiv. Mezinárodní kurátorskou skupinu bienále tvoří Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz.

Bienále se zaměří na téma identity střední a východní Evropy jako politického a historického meziprostoru, který je nedílnou součástí „pevnosti Evropa“ a zároveň její periferií – postsocialistickou destinací pro kapitalistická dobrodružství. Pokouší se dekódovat komplikované vztahy mezi genderem, rasou, třídou, sexualitou a geopolitikou. Bienále zkoumá potenciál křehkosti a odolnosti. Výstava hledá kořeny násilí současnosti v traumatech minulosti a skrze jazyk současného umění a kultury chce nacházet způsoby, jak o těchto traumatech mluvit a zpracovávat je, abychom lépe pochopili ducha minulosti, který nás pronásleduje. Bienále Ve věci umění 2022 je prostor pro promýšlení konceptů alternativní budoucnosti na půdorysu vztahů, které mohou být mezigenerační, přechodné, počínající, či dokonce slabé. Výstava zohlední často opomíjené úhly pohledů, ať už se jedná o perspektivu dětí, teenagerů, chronicky nemocných, předčasně zemřelých nebo těch, kteří jsou považováni za bytosti nelidské, „monstra“, ač konají a tvoří.

Bienále Ve věci umění 2022 pořádá iniciativa tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy a koná se v roce oslav 20. výročí založení mezinárodní sítě tranzit.org. Bienále Ve věci umění je zakládajícím členem Aliance východoevropských bienále (EEBA). Hlavním partnerem tranzit.cz je nadace ERSTE. Bienále je součástí projektu tranzit.cz / bienále Ve věci umění „Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP v programu Kultura. Bienále se koná pod záštitou Ministra kultury Martina Baxy a radní hl. m. Prahy Hany Třeštíkové.