Český porcelán tří století

25.4. – 8.9.2024

Uměleckoprůmyslové museum v Praze | 17. listopadu 2, Praha

www.upm.cz…


Vstupné: 0 – 150 Kč
Kurátor: Jan Mergl, Lenka Pánková Merglová

Výstavu připravilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

Český porcelán tří století je vůbec první výstavou, která se pokusí ve zkratce přiblížit vývoj porcelánu vyrobeného na území Čech od jeho počátků až k dnešním dnům. Navíc expozice představí ucelenou historii českého a československého porcelánu poprvé z hlediska výtvarného vývoje, tedy prostřednictvím vzhledu porcelánových výrobků typického pro určitá období. Na poměrně malém prostoru provede návštěvníka proměnou tvarů a dekorů stolního i ozdobného porcelánu v různých etapách, upozorní na zajímavá řešení a významné mezníky. Období empíru, biedermeieru, historismu a secese vystřídají dekorativismus a funkcionalismus, za úspěchy na bruselské přehlídce následuje doba socialistické velkoprodukce a po útlumu v období privatizace nabídneme pohled na dnešní situaci, kdy vedle zavedených společností vstupují na trh s rozmanitými porcelánovými kolekcemi i ateliéry návrhářů. Základním úkolem výstavy je upozornit na zručnost modelérů a nadání malířů v minulosti, stejně jako sledovat propojení práce návrhářů a designérů s následnou tovární realizací a velkoprodukcí v nedávné i bezprostřední současnosti.

Výstava představuje reprezentativní výběr z produkce proslulých i méně významných porcelánek v Čechách. Nejstarší fázi zastupuje porcelán z Horního Slavkova, Klášterce nad Ohří, Březové či Lokte, z produkce 20. století vystupuje do popředí tvorba porcelánky v Ostrově, v moderním období pak návrhy designérů spolupracujících s Karlovarským porcelánem či autorské práce umělců i studentů činných v keramických ateliérech uměleckoprůmyslových škol.

Tagy: