Design.s 2018

26.6. ‑ 16.9.2018

Technické muzeum v Brně | Purkyňova 105, Brno

www.technicalmuseum.cz…


3. mezinárodní bienále studentského designu – výstava

Mezinárodní bienále Design.s 2018 letos překročilo evropské hranice. Na výstavě budete moci zhlédnout kromě prací studentů z České republiky také práce studentů ze zahraničí – z Tchaj-wanu, Velké Británie, Švédska, Rumunska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Německa, Polska a Slovenska.

Velmi nás také potěšil zájem středních škol, kde evidujeme skokový nárůst a větší zájem studentů ze zahraničí – oproti 10 pracím v roce 2016 bylo letos přihlášeno 51 návrhů, nepočítajíce Slovensko.

Spektrum přihlášených prací je široké, od průmyslového designu (např. vlakové sezení, samojízdná sklízecí řezačka, elektro motocykly, protihluková stěna) přes produktový design, nábytek, oděv, domácí spotřebiče až k dekorativnímu designu. Velkou skupinu tvoří také medicinská zařízení a pomůcky. např. přístroj určený do domácích podmínek navržený pro děti s poruchou pozornosti nebo kardiologická gama kamera, která by v praxi mohla zkrátit celkové vyšetření pacienta z původních 20 minut na 2–4 minuty.

Vybrané studentské práce budou vystaveny 26. 6. – 16. 9. 2018 v prostorách Technického muzea v Brně.

Součástí výstavy DESIGN.S bude také výstava diplomových prací Odboru průmyslového designu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a výstava Design v pohybu aneb pohyb v designu 2015–2020.