Et in Arcadia ego –⁠ Odcházení z tohoto světa v dílech (nejen) slavných umělců

18.7. – 29.10.2023

Schwarzenberský palác | Hradčanské náměstí 2, Praha

www.ngprague.cz…


Vstupné: od 50 Kč
Kurátor: Dalibor Lešovský

Grafický kabinet, jehož název má původ v Eklogách od Vergilia, se věnuje tématu, které je mnohdy s obavami přehlíženo, ale k životu každého z nás neodmyslitelně patří. Smrt a rituály s ní spojené byly od nepaměti námětem mnoha uměleckých děl. V grafickém kabinetu budou vystavena díla z 16. až 18. století, která zobrazují strach a bolest spjatou s posledními okamžiky lidského života, nebo naopak dokládají umělcův nadhled a humor.