Gerhard Richter

26.4. – 3.9.

Palác Kinských   |   Staroměstské náměstí 12, Praha 1

www.ngprague.cz…


Kurátoři: Jiří Fajt a Milena Kalinovská ve spolupráci s Gerhardem Richterem a jeho studiem
Spolupráce: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a Goethe-Institut v Praze

Otevírací doba:
Otevřeno denně od 10–18 hodin

Vstupné:
Základní: 250,- Kč
Snížené    : 150,- Kč
Rodinné: 450,- Kč
Školní skupiny: 30,- Kč


Národní galerie v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze a Goethe-Institutem v Praze představuje retrospektivní výstavu německého umělce Gerharda Richtera. Výstava Gerharda Richtera čítající více jak sedmdesát děl v paláci Kinských a Klášteře sv. Anežky České představuje průřez jeho bezmála šedesátiletou výtvarnou dráhou a je jeho první retrospektivou ve střední  a východní Evropě.

Výstava představuje všechny aspekty Richterovy  tvorby: ikonické portréty jeho dcer Betty a Elly malované podle fotografií, obrazy reflektující všední každodennost i historická a aktuální společenská témata, mořské a horské krajiny, monochromatické šedé obrazy, expresivní abstraktní kompozice, sérii geometrických digitálně vytvářených pruhů a slavné barevné vzorníky, na nichž vznikla monumentální zakázka výzdoby okna gotické katedrály v Kolíně nad Rýnem. Z Lidic je zapůjčen obraz Strýček Rudi, který umělec před půl stoletím věnoval tamější galerii a jenž je portrétem Richterova strýce, nacistického vojáka. Vystaveny jsou také listy z legendárního Atlasu, což je soubor jeho autorských fotografií, novinových výstřižků a kreseb, které Richter systematicky shromažďoval jako přípravný materiál od šedesátých let. Výstava chce upozornit na Richterovy styly malby, v jejímž centu stojí předmět „historie“ – nejen historie Německa, ale i historie umělcovy rodiny a historie umění samotného. Téma historie propojuje známé, často osobní fotorealistické obrazy až po díla, která se soustředí na historii umění se zájmem vyjádřit to, co slova nedokážou.

Výstava je pojata chronologicky, v každé části s důrazem na „nově“ vstupující téma, kterým se umělec zabýval. Gerhard Richter absorbuje mnohé směry, myšlenky i soudobé události, a vždy demonstruje touhu posunout umění a jeho schopnost se dotknout diváka. Richter neustále experimentuje a hledá nový slovník stylistického vyjadřování.

Výstava se koná v rámci Česko-německého kulturního jara 2017 při příležitosti 20. výročí podepsání Česko-německé deklarace.

Tagy: