Brno na Špilberku

Stálá expozice

Historická expozice Muzea města Brna, představující návštěvníkům na tisícovku originálních exponátů, je tematicky rozčleněna na osm okruhů, které přibližují významné momenty brněnské historie od první zmínky o městě z roku 1091 až po vznik tzv. Velkého Brna v dubnu 1919.

První tematický okruh je věnován nejstaršímu historickému období Brna. Druhý je zaměřen na život středověkého města, který přibližují výrobky z dílen středověkých hrnčířů, sklářů, kovářů, mečířů a také názorný model tehdejšího Brna. Třetím tématem historické expozice je Brno na přelomu 16. a 17. století, kdy soupeřilo s Olomoucí o postavení hlavního zemského města. V této části je možné zhlédnout unikátní truhlice k ukládání zemských desek, zdobené znaky předních moravských šlechtických rodů, renesanční nábytek, zbraně a kromě dalších exponátů i znaky moravských pánů a rytířů, účastnících se aktivně stavovského povstání a posléze uvězněných na Špilberku. Atraktivním exponátem, který jistě zaujme malé i velké návštěvníky, je náznaková rekonstrukce Židovské brány, která stála ještě na počátku 19. století v ústí dnešní Masarykovy ulice.

Za jednu z nejvýznamnějších událostí brněnských dějin lze pokládat úspěšnou obranu města před švédským vojskem generála Torstensona v letních měsících roku 1645. Expozice tuto významnou událost přibližuje na dvou modelech Brna s blízkým okolím a vedutami, znázorňujícími tehdejší tábory obléhatelů i průběh bojů. Dramatičnost oněch chvil dokládají též četné zbraně, užívané vojáky obou stran. Prostor je věnován i hlavním aktérům tehdejšího střetnutí – představeni tu jsou velitel brněnské obrany Raduit de Souches, velitel špilberské posádky Jiří Jakub Ogilvy, krajský hejtman Sack z Bohuňovic, velitel švédské armády generál Torstenson a další osobnosti.

Hrad Špilberk Brno
Špilberk 1, Brno

Vstupné: od 10,- Kč

 

www.spilberk.cz