Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích

23.10.2020 - 28.3.2021

Výstava je vědeckým výstupem projektu NAKI II – Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě (DG18P02OVV057), na kterém spolupracují Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola ekonomická v Praze, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola hotelová v Praze a Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Stěžejním cílem prezentovaného výzkumu je ozřejmění významu specifické částí národního kulturního dědictví – rybářské kultury z hlediska jejího využití v sociálním a ekonomickém prostředí současné české společnosti.

Česká rybářská tradice již od nejstarších dob kladla značné nároky na zachování kvality rybího masa při přepravě a distribuci, jakož i na humánnost způsobu přepravy ryb na delší vzdálenosti. Ryby jako obchodní komodita představovaly pro tehdejší producenty výnosný zdroj finančních prostředků, důstojně reprezentovaly české země a šířily jejich věhlas do ostatních evropských států. Na území českého státu nebyly konzumovány pouze sladkovodní ryby, nýbrž i konzervované mořské ryby.

Národní zemědělské muzeum
Praha 7, Kostelní 44

Vstupné: 150 Kč, snížené 80 Kč, děti do 18 let a senioři nad 70 let zdarma

www.nzm.cz...