Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

9.9.2017 – 30.6.2019

Výstava představuje fenomén sběratelství, které vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později samotných muzeí, jako bylo i Františkovo muzeum. Společným jmenovatelem byla touha po poznání a shromažďování hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody. Obrovské sbírky tak představují kulturní a přírodní dědictví národa. Ve výstavě se návštěvník seznámí i s významnými osobnostmi tehdejšího společenského, kulturního i vědeckého života, které se zasloužily o založení Františkova muzea. Ti a mnozí další propadli nejen vášni sběratelství, ale měli především touhu předávat tyto doklady poznání celému národu. Návštěvník má tak jedinečnou možnost prohlédnout si cenné sbírkové předměty, které jsou ve sbírkách 200 let.

 

Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8, Brno

Vstupné:
plné 90,- Kč
zvýhodněné 45,- Kč
rodinné 160,- Kč

Otevírací doba:
úterý 9-15 hod.
středa až pátek 9-17 hod.
sobota a neděle 13-18 hod.

 

www.mzm.cz...