Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou

4.9.2020 - 7.3.2021

Kramářské světské písně v minulosti plnily obdobnou funkci jako dnešní žurnalistika, tzn. zprostředkovávaly informace, přinášely ponaučení, zároveň se však snažily především zaujmout i pobavit. Zpívaná forma zpravodajství má prastaré kořeny sahající až k legendárním potulným pěvcům.

Od 16. století se v souvislosti s rozvojem knihtisku začaly šířit texty písní ve formě jednoduchých několika stránkových sešitků, jejichž titulní stránka byla více či méně dovedně vyzdobená dřevořezovou ilustrací. Texty písní prodávali, ale také zpívali a za pomoci velkých malovaných cedulí předváděli na trzích a poutích potulní zpěváci. Lidé si je kupovali a postupně svazovali do tzv. špalíčků.

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Brno, Zelný trh 8

Otevírací doba:
středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.
Vstupné:
plné 70 Kč, zvýhodněné 35 Kč, rodinné 160 Kč

www.mzm.cz...