Karel Absolon - manažer a strůjce velkých vizí

od 22.2.2017

Výstava připomíná 140 let od narození nejznámějšího badatele meziválečného období prof. Karla Absolona a 120 let od úmrtí zakladatele moravské archeologie Jindřicha Wankla.

V historických vitrínách je možné spatřit množství osobních předmětů a dokumentů, dotýkajících se dvou významných osobností moravské archeologie. Vystaven je výběr originálních archiválií, publikací, předmětů i nálezů, které zprostředkovávají osobní pohled na Karla Absolona a Jindřicha Wankela a jejich práci, která po mnoho desetiletí v druhé polovině 19. století a v první polovině 20. století s uznáním rezonovala v kontextu evropské archeologie. Vystavené exponáty pocházejí z osobních pozůstalostí obou badatelů, které nebyly dosud zpřístupněny. Pozornost si zaslouží například osobní dokumenty, Absolonovo vysvědčení, pracovní deníky, archeologická dokumentace z Dolních Věstonic s osobními poznámkami, příruční fotoaparát, ukázky Absolonovy entomologické sbírky, dobové repliky Věstonické venuše a dalších uměleckých předmětů z doby lovců mamutů nebo také originál filmového pásu, zachycujícího návštěvu T. G. Masaryka na světoznámém věstonickém nalezišti.

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Brno, Zelný trh 8

Otevírací doba:
středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.

Vstupné: zdarma

 

www.mzm.cz...