Kovolitectví

Stálá expozice

Expozice Kovolitectví představuje řemeslo staré více než šest tisíc let a ukazuje opomíjenou krásu zdánlivě chladného odlitku, který nás doprovází doslova na každém kroku. Pro mnohé z nás je obvyklé přehlížet ty samozřejmé každodenní „maličkosti“ v podobě kliky od dveří, rámu zrcadla, hřejících kamen, litinového nádobí, umělecké plastiky, lavičky v parku či svícnu zahánějícího tmu.

Proto se pozastavme nad zrozením těchto našich souputníků, kteří v potu a žáru přicházejí na svět, aby nám sloužili. Nejen věci život zpříjemňující vznikají touto prastarou výrobní technologií, ale také zbraně život beroucí, jak nám ohlásí krása zvuku zakletá v bronzovém zvonu… Popis základních slévárenských postupů doplňuje experimentální kovolitecká dílna umožňující ukázat formování a odlévání.

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno

Vstupné: od 70,- Kč

 

www.technicalmuseum.cz....