Magdalena Jetelová: Dotek doby

19.11.2017 – 18.3.2018

Výstava Magdaleny Jetelové na ochozu mezaninu nad Malou dvoranou Veletržního paláce přibližuje divákovi základní témata tvorby umělkyně. Představené sochařské práce mají až architektonickou konstituci a poutají pozornost předimenzovanou velikostí, surovostí materiálu i dynamikou. Vystavené jsou také kouřové kresby na plátně, které vznikly kombinací výpočtů, zobrazení a znaku. Tvorba Magdaleny Jetelové se pohybuje od práce se specifickým materiálem a konkrétním prostorem k fragmentárním textům a světelným stopám. Vždy znovu se však otevřeně vyjadřuje k situaci člověka v současném rozporuplném světě, k jeho obavám i novým nadějím.

Citlivost k prostoru i povaze místa a ke společenské situaci řadí Magdalenu Jetelovou mezi vůdčí umělecké osobnosti druhé poloviny 20. století a současnosti, mezi ty z nich, kteří zásadně posouvají definici nejen sochařství, ale i uměleckého díla jako takového. Význam české konceptuální umělkyně potvrzují výstavy v Tate Modern v Londýně, v newyorském Museum of Modern Art, v Museum für angewandte Kunst ve Vídni i na Dokumenta 8 v Kassellu a v dalších světově prestižních institucích.

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Kurátor: Milena Kalinovská

Otevírací doba:
Denně mimo pondělí 10.00–18.00.

Vstupné:
Základní: 140,- Kč
Snížené: 70,- Kč
Rodinné: 350,- Kč
Školní skupiny: 30,- Kč

 

www.ngprague.cz...