Mark Dion: Kabinet elektrických kuriozit

od 22.2.2022

Industriální artefakty, ale i běžné předměty nalezené v areálu bývalé Zengerovy trafostanice vypráví příběh jednoho místa. Místa, kde od 30. let 20. století jiskřila elektrická energie a kde nyní dochází k transformaci na moderní výstavní prostor. Kabinet elektrických kuriozit amerického umělce Marka Diona je jedinou stálou site-specific instalací, tedy jediným dílem, které je dlouhodobě a trvale vystaveno v Kunsthalle Praha. Seznámit se můžete od 22. února 2022.

Umělecká praxe Marka Diona v sobě kombinuje nejrůznější techniky, od instalací přes plastiky až k asambláži. Americký umělec typicky tematizuje dějiny konkrétního místa, využívá nejrůznějších nalezených předmětů a za zpochybnění i rozvinutí tradičních muzeologických přístupů se obrací k vlastnímu vyprávění historie. S cílem interdisciplinárně zkoumat způsob budování vědomostí využívá i podnětů napříč dalšími obory, vlastní mu jsou především archeologie, archivnictví či ekologie.

Jeho dílo pro Kunsthalle Praha, Kabinet elektrických kuriozit, obsahuje objekty nalezené v bývalé Zengerově trafostanici od její výstavby v třicátých letech 20. století až do současnosti. Trafostanice, která kdysi dodávala energii městským tramvajovým a trolejbusovým sítím, je symbolem proměny Prahy i radikálního posunu ve způsobu života jejích obyvatel. Naaranžované jako vzácné relikvie leží na policích kabinetu vypínače, žárovky, baterie a další elektrické součástky, které kdysi zprostředkovaly opravdou revoluci modernity.

Kunsthalle Praha
Pod Bruskou 132/2, Praha 1

Vstupné: Zdarma

 

www.kunsthallepraha.org...