Nožířství

Stálá expozice

Pro vývoj lidstva byl nůž jedním z nepostradatelných nástrojů nutných k přežití a zajištění obživy. Expozice nožířství přibližuje vývoj nože a dalších řezných nástrojů od doby kamenné až po současnost. Můžete zde vidět nože pazourkové i první kovové nástroje – bronzové a železné, a to prostřednictvím rekonstrukcí, a dále také historické originály a nože z moderních materiálů, tj. z legovaných ocelí.

Expozice se zabývá se zejména produkcí a užíváním řezných nástrojů na našem území, v českých zemích, a na Slovensku. Prezentovány jsou nejen hotové výrobky, ale i samotné nožířské řemeslo prostřednictvím ukázek technologie a postupů výroby. Součástí expozice je i galerie řezných nástrojů odvozených od základního typu nože používaných řemeslníky či v běžné domácnosti – žiletky, břitvy, zavírací nože. Nože často sloužily i k obraně nositele, proto expozice obsahuje oddíl věnovaný útočným či obranným nožům z vojenského prostředí.

Zvláštní místo v expozici zaujímá znovuobjevená technologie výroby damascenské oceli. Vystaveny jsou nejen ukázky postupu zhotovení damaškového paketu, ale i výsledné výrobky v podobě nožů. Tyto exponáty pochází z pravidelných pracovních setkání kovářů-nožířů v kovárně v Těšanech, spravované TMB, které se poznávání technologie cíleně věnuje již od roku 2000.

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno

Vstupné: od 70 Kč

 

www.technicalmuseum.cz...