Od moderny po současnost

Stálá expozice

Nová stálá expozice na Špilberku mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí v období od konce druhé světové války po současnost. Expozice je koncepčně rozdělena do sedmi prostorů, z nichž každý je věnován určitému vývojovému období. Kurátorským záměrem byla snaha vystihnout vždy atmosféru doby i prostřednictvím rozdílných přístupů v instalaci. Zatímco konstruktivní tendence jsou představeny vzdušně, kvas 80. let vyjadřuje až naddimenzovaná instalace. Instalaci prospívají průhledy mezi jednotlivými prostorami, které umožňují naznačit vzájemné vazby mezi jednotlivými autory a vývojové souvislosti.

Expozici zahajuje výtvarná situace po roce 1948, kdy byla do země importována nová ideologie a jí poplatný socialistický realismus. Díky pozvolnému uvolňování oficiální politiky došlo ve 2. polovině 50. let k uznání tvůrčích skupin, jejichž existence měla pro udržení kontinuity českého umění zásadní význam. První prostor je tedy věnován skupině BRNO 57 soustředěné kolem Bohumíra Matala a Jánuše Kubíčka. S uskupením spojovaly hojné výstavní aktivity sochaře Zdeňka Macháčka, jednoho ze zakládajících členů skupiny Parabola, a ke stejné výrazovosti dopíval v počátcích 60. let taktéž Bohdan Lacina, který se v roce 1959 po desetileté pauze vrátil k malování.

Hrad Špilberk Brno
Špilberk 1, Brno

Vstupné: 10,- - 345,- Kč

 

www.spilberk.cz...