Od tamtamu k internetu

Stálá expozice

Expozice přivítá návštěvníka skutečným africkým signálním bubnem a provází celou historií vývoje sdělovací techniky, od prvních telefonů a telegrafů až k moderním přístrojům pro přenos zvuku a obrazu elektromagnetickými vlnami. Exponáty jsou uspořádány chronologicky, doprovázeny krátkým popisem, případně i výkladem jejich funkce. Nevšední zážitek slibují programy v multimediálním sále, praktickou představu starších komunikačních prostředků navozuje několik interaktivních modelů. Prezentace československých výrobků v kontextu dějin naší země umožňuje poznat využívané principy i obdivovat poctivou a tvůrčí práci našich předků.

Od roku 2017 bude pro návštěvníky od deseti do sta let nově přístupná edukativní instalace, která poukáže hravou formou nejen na dnešní fenomén internetu, ale i na návrat a renesanci přeživších technologií: „vinylové desky a elektronky jsou retro, jsou trendy“. Živé exponáty doplněné o řetězový vývoj záznamových médií poukáží i na revoluční změny elektronických prvků, které se skrývají v útrobách starých rádiových a televizních přijímačů. Zcela novým, v kontextu revolučních změn v oboru sdělovací techniky, bude i důraz na ekologickou výchovu.

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno

Vstupné: od 70,- Kč

 

www.technicalmuseum.cz...