Rajlich 100 - Art & Design

25.9.2020 - 28.2.2021

Cílem výstavy v Pražákově paláci je představit analytický výběr z Rajlichovy celoživotní tvorby. Jeho hlavní doménou byl grafický design a vizuální komunikace s přesahy do architektury, průmyslového designu, výstavnictví a scénografie, k nimž čerpal podněty ze své volné tvorby, malířství, grafiky, tapisérií art protis a prostorových objektů. Ve své všestrannosti navázal na modernistickou tradici meziválečného Brna.

Pražákův palác
Husova 18, Brno

Kurátor: Ondřej Chrobák, Marta Sylvestrová

 

www.moravska-galerie.cz...