Robot2020

24.11.2020 - 31.5.2021

ROBOT2020 – pod tímto názvem chystá Technické muzeum v Brně na listopad výstavní projekt k 100. výročí prvního vydání dramatu Karla Čapka R. U. R. (Rossum’s Universal Robots), kdy poprvé „zaznělo“ slovo robot, které následně zdomácnělo na celém světě. Mottem výstavy je 100 let od vzniku slova robot – 100 exponátů ilustrujících vývoj robotů po současnost s přesahem do budoucnosti.

Muzeum se sice soustředí na průmyslovou robotiku, kterou budou zastupovat vybrané komerční firmy, jako např. ABB, Universal Robots…, ale také představí ikonické robotické vynálezy světových firem a prototypy robotických systémů z tvůrčích dílen dvou ústavů Vysokého učení technického v Brně.
„Pojem robot bude také představený v kulturním kontextu jako součást literatury, filmu, výtvarného umění včetně komiksu a sci-fi,“ říká autorka a manažerka projektu Klára Šikulová a pokračuje: „Důraz klademe zejména na Čapkovo autorství pojmu a jeho rozšíření do několika desítek světových jazyků.“

Pro dětského návštěvníka a školní skupiny vytvoří interaktivní zábavné programy pracovníci edukačního oddělení Technického muzea v Brně.

Technické muzeum v Brně
Brno, Purkyňova 105

www.tmbrno.cz...