Rohanský ostrov

15.4. - 31.8.2021

Příroda, paměť místa a lidé kolem

Území Rohanského a Libeňského ostrova čeká v následujících letech postupná proměna. Výstava je příběhem řeky, jejíž tok se v pražském meandru větvil a vytvářel množství ostrovů. Jedním z nich byl i Rohanský ostrov, který je dnes spojen s nábřežím. Při rozsáhlých úpravách ve 20. letech 20. století bylo původní říční koryto přeloženo, z průtočných ramen se stala ramena slepá a část přeťal násep Libeňského mostu. Při povodni v roce 2002 řeka ukázala svoji sílu, vrátila se do svého původního koryta a zalila celý prostor staré říční nivy. Proto má být Vltavě její řečiště vráceno zpět a zůstat nezastavěné, také Rohanský ostrov by se mohl znovu stát ostrovem. Deset zastavení vás provede téměř celým územím o rozloze 56 hektarů. Objevíte krajinu řeky s divokou přírodou a lidmi, kteří jsou spjati s pamětí místa, jeho historií a kulturou.

Rohanský ostrov
Rohanský ostrov, Praha 8

www.iprpraha.cz...