Staré pověsti české a moravské

30.6.2020 - 24.1.2021

Interaktivní výstava věnovaná několika známým pověstem z doby příchodu Slovanů na naše území a z doby Velkomoravské říše a pověstem regionálním.

Pověsti čtou rádi malí i velcí. Mluví se v nich nebo píše o tom, jak se člověk může setkat s nadpřirozenými silami nebo jaký je původ nejrůznějších názvů. Užívají se tu dějinné události a postavy a také čas je mnohem přesnější než v pohádkách, které jsou starší a je v nich mnohem více fantazie. Lidové prostředí po svém zpracovalo i legendy o světcích. Současné motivy jsou např. o mimozemšťanech, někdy splývají s fámami a hoaxy.

Ve výstavě Staré pověsti české a moravské, ve které se rovněž objeví i pověsti místní, muzeum představí: O praotci Čechovi, Libušin soud, Dívčí válka, Svatoplukovy pruty, O Ječmínkovi, Hrad Děvičky, Pasáček v hoře Květnici, O zlaté kačence, O svaté Anežce.

Na výstavě spolupracovalo Divadlo Radost, které k prvním třem pověstem zapůjčilo loutky. V instalaci nechybí mapy, fotografie, kresby, archeologické předměty, knihy... Přes aktuálně obtížné použití interaktivních metod se našly cesty, aby si malí návštěvníci mohli ve výstavě přece jen pohrát a na chvíli se vžít do příběhů dávno minulých.

Prezentování ostatně není jen o dějích a osobách, ale také o vztazích, o lidských vlastnostech - ušlechtilých i nízkých. Ukazuje návštěvníkům dávné zakotvení v této zemi spolu s připomínkou, že z historie můžeme čerpat poučení a ostražitost pro situace v současnosti i pro doby budoucí. Pokoru a úctu vedle hrdosti a nadhledu.

Podhorácké muzeum
Předklášteří, Porta coeli 1001

www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz...