Jan Vičar: Hašiš a kuřata

6.10. – 11.11.

Jan Vičar (*1967), absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství III Františka Hodonského, Ateliér grafiky I Jiřího Lindovského, 1987–1993). Žije a pracuje v lese u Telče, zároveň však intenzivně cestuje a částečně také pobývá v evropských i mimoevropských zemích. Umělec neúnavně zkoumající limity média grafiky, pro jehož tvorbu je příznačné kombinování klasických postupů s experimentálními. Jeho výsostnou technikou je linoryt, který zpracovává jak tradičními nástroji, tak například motorovou pilou nebo mezzotintovou kolébkou a tiskne jej nejen z výšky, jak je obvyklé, ale i z hloubky. Monumentalitu svých velkoformátových tisků podporuje malířskými zásahy a dociluje tak jedinečnosti výsledných obrazů, v nichž střídá narativní témata vycházející z literatury, kolektivní „národopisné“ paměti i vlastních cestovatelských zážitků, s abstraktními a konceptuálními rovinami. Samostatně vystavuje od roku 1990. Dosud poslední sólová výstava Jana Vičara proběhla v Městské galerii Hasičský dům v Telči (Mélange, 2016).

Strom Art Gallery
Kpt. Jaroše 31, Brno

Kurátor:
Petr Kamenický, Markéta Žáčková

 

www.stromart.cz...