Užité umění a design

Stálá expozice

Expozice situovaná do celého 2. podlaží Uměleckoprůmyslového muzea představuje nejvýznačnější díla uměleckého řemesla a užitého umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Její široký záběr sahá ve vybraných exponátech od období středověku po počátek 20. století.

V chronologickém sledu jednotlivých historických epoch je zachycen vývoj a stylové proměny jednotlivých oborů - zejména nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu a drahých a obecných kovů jak na příkladech pozoruhodných solitérních kusů, tak významných souborů. Široký internacionální rádius, kterým se vyznačují především historické sbírky, je ve 20. století vystřídán důrazem především na domácí produkci, popřípadě přilehlé geografické oblasti. Zvláštností je rovněž začlenění malířských děl do jednotlivých tematických souborů a sledování přesahů k volnému umění. Výběr exponátů ve výstavních sálech je podřízen tématům, charakteristickým pro jednotlivá stylová období.

Uměleckoprůmyslové muzeum
v Brně

Husova 14, Brno

Vstupné: zdarma

Kurátoři: Pracovníci Moravské galerie v Brně pod vedením Kaliopi Chamonikoly v letech 1999 až 2001. Expozice byla zpřístupněna 15/12/2001.

www.moravska-galerie.cz...