Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana

Do 27.1.2019

Výstava navazuje na předcházející expozici obrazů akademického malíře Zdeňka Buriana "Viděl světy dávno minulé".

Kolekce 50 obrazů nás nyní zavede do světů ještě mnohem vzdálenějších, do doby, kdy na Zemi vznikl, pomalu se rozvíjel a zase nenávratně mizel život, jehož svědectví paleontologům prozrazují zkamenělé pozůstatky.

Obrazové rekonstrukce vracejí tento ztracený život zpět. A Zdeněk Burian bude vždy patřit k těm nejvýznamnějším, ať už věda díky novým poznatkům modifikovala představu o podobě mnohých vyhynulých druhů. Představujeme kolekci originálů, které jsou z velké části reprodukovány ve slavném díle "Velká kniha o pravěku". Jsou to obrazy, které ukazují v paleontologické rekonstrukci nejplodnější a nejzdařilejší etapu Burianovy umělecké dráhy. Návštěvník tak bude mít jedinečnou příležitost znovu pohlédnout do pestrobarevného života v prvohorním moři hemžícím se trilobity, medúzami, ostnokožci, hlavonožci či pancířnatými rybami. Ptakoještěři, bojující plesiosaurus s mesosaurem, hrozivě působící tarbosaurus nás přiblíží do druhohor. Obrovitý pták Gastornis či rozliční chobotnatci představí třetihory. A některé obrazy dokonce ožijí působivou animací.

Pavilon Anthropos
Pisárecká 5, Brno

Vstupné: plné 50 Kč, zvýhodněné 25 Kč, rodinné 125 Kč

Otevírací doba: úterý až pátek 9:00 až 18:00 hod., sobota až neděle 10:00 až 18:00 hod.

 

www.mzm.cz...