Jiřina Žertová: Vrstvení

13.7. – 3.9.

Hrad Špilberk Brno | Špilberk 1, Brno

www.spilberk.cz…


Každé léto připravuje Muzeum města Brna výstavu věnovanou sklářskému umění. V této tradici pokračuje i v roce 2017, kdy představí reprezentativní výběr z 60 let úspěšné tvorby významné osobnosti českého skla – Jiřiny Žertové. Její skleněné bubliny, vázy i prostorové objekty skládané z plochých skel budou k vidění na hradě Špilberku ve výjimečných prostorách královské kaple a hranolové věže.

Práce Jiřiny Žertové budou od 13. července do 3. září k vidění na výstavě nazvané Vrstvení.

Jiřina Žertová (1932) je v kontextu vývoje českého sklářství 2. poloviny 20. století jednou z našich nejvýznamnějších umělkyň. V letech 1950 až 1955 studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru monumentální malby a skla u profesora Josefa Kaplického, kde byli jejími souputníky např. René Roubíček, Vladimír Kopecký, Stanislav Libenský nebo Václav Cigler. Od Josefa Kaplického dostala tudíž komplexní průpravu v malbě, sochařství a práci se sklem, což ve své více než šedesátileté tvorbě následně bohatě využila. Od 60. let 20. století vytvářela a navrhovala skleněné vázy a objekty z foukaného skla, které často doplňovala pestrobarevnými tenkými liniemi litého skla. Její objekty vynikají výraznou barevností, hravostí a originalitou tvaru. Od 90. let 20. století Jiřina Žertová mění foukané sklo za tabulové. Tyto skleněné desky vrství na sebe a každou z nich barevně pojednává metodou drippingu tak, že se barevné části na skleněných transparentních tabulích spojují v iluzorní objekty jako barevné koule, krychle nebo dynamické shluky barev zamrzlé v tabulích skla. Pestrou ukázku děl z různých období její tvorby vybral kurátor Ján Gajdušek ve spolupráci s historičkou umění Muzea města Brna Ilonou Víchovou.