Josef Sudek: Skleněné labyrinty

30.6. – 16.10.2022

Galerie Josefa Sudka | Úvoz 24, Praha

www.upm.cz…


Vstupné: do 40 Kč
Kurátor: Jan Mlčoch

Český fotograf Josef Sudek (1896–1976) se v meziválečné době, především mezi lety 1928 a 1938, stal jedním z nejvyhledávanějších reklamních fotografů. Spolupracoval zejména s organizací Družstevní práce a její Krásnou jizbou a aranžoval skleněné výrobky podle návrhů Ladislava Sutnara, Ludviky Smrčkové a dalších autorů. Vše v duchu funkcionalistické čistoty a diktátu obchodní propagace. Začátek 2. světové války ale znamenal změnu nejen politických, ale i hospodářských a společenských poměrů, a i ve fotografické práci Josefa Sudka došlo k zásadnímu obratu – k příklonu k subjektivismu. Dokladem je skoro patnáct let vznikající cyklus Okno mého ateliéru. Koncem 50. let se Josef Sudek stal členem Skupiny průmyslových výtvarníků při Umělecké besedě Bilance, ve které byla zastoupena i řada uměleckých sklářů. A bylo to právě sklo, které hrálo v pozdní tvorbě Josefa Sudka jednu z hlavních rolí. V období let 1963 až 1972 vznikal přímo v Sudkově bytě na Úvoze cyklus Skleněné labyrinty, který je syntézou jeho celoživotních zkušeností, odezvou kubistických kompozic, světelných studií z 20. let, ale i holandských barokních zátiší a dozvukem noblesy Prahy císaře Rudolfa II. Všude nacházíme skleněné objekty: sklenice, vázy, sklo tabulové, někdy poškozené a nejednou pokryté prachem, dodávající mu měkkost, či nejrůznější optické hranoly.

Roku 1970 Sudek navštívil výstavu Současné české sklo, konanou u příležitosti 5. kongresu Mezinárodní asociace pro dějiny skla a zasedání Mezinárodní keramické akademie. Byla největším a současně posledním reprezentativním vystoupením sklářů několika generací. Josef Sudek si ji nasnímal pro sebe, nebyla to tedy zakázka. Více než samotné artefakty ho zajímaly nejrůznější světelné reflexy, včetně těch ze skleněných vitrín. Tyto málo známé fotografie také začlenil do cyklu Skleněné labyrinty. V naší výstavě si připomínáme jen jednoho skláře, Václava Ciglera (nar. 1929). Se Sudkem se znali z Rothmayerovy vily a v 60. letech oba bydleli v hradčanské ulici Úvoz, jen pár desítek metrů od sebe. Výstava Skleněné labyrinty je tak příležitostí, aby se tyto dvě významné osobnosti v téže ulici znovu setkaly.

Tagy: