Kafkaesque

9.2. – 22.9.2024

DOX Centrum současného umění | Poupětova 1, Praha

www.dox.cz…


Kurátor: Otto M. Urban, Leoš Válka, Michaela Šilpochová

Pražský rodák Franz Kafka (1883–1924) je jedním z klíčových autorů kulturního světa 20. století. Jeho romány, příběhy a korespondence byly přeloženy do desítek jazyků, jeho dílo a život se staly předmětem četných monografií a odborných studií. Kafkovo literární dílo ovlivnilo nejen další spisovatele, ale postupně zasáhlo mnoho různých oblastí kultury, jako např. film, hudbu a výtvarné umění.

Výstava KAFKAESQUE se zaměřuje na reflexi Kafkova díla a poetiky v současném výtvarném umění. Nenabízí historický pohled na jeho tvorbu, ale pohled, který odráží naši současnou situaci se všemi jejími složitostmi a nejasnostmi. Práce více než dvaceti mezinárodně uznávaných umělců ukazují, že Kafkovo dílo se svými odkazy na existenciální strachy a osobní úzkosti je pro naši dobu vysoce relevantní.

Pokusy porozumět Kafkovu literárnímu dílu a jeho životu po desetiletí představovaly velkou intelektuální a často i emocionální výzvu pro vědce i čtenáře a byly předmětem mnoha výkladů. Cílem této výstavy není stavět nové pomníky opakující stará klišé, ale reflektovat Kafkovo dílo perspektivou současného světa, který se nachází v bodě, kde staré již neexistuje a nové se ještě nezrodilo.

Vztah Franze Kafky k výtvarnému umění a dopad jeho tvorby na vizuální kulturu stále patří k méně prozkoumaným oblastem. Mnoho textů se v minulosti zabývalo vlivem jeho rodné Prahy a její magické a tísnivé atmosféry na Kafkovo dílo, jen pár se jich ale soustředilo na jeho zájem o výtvarné umění, který byl hluboký a soustavný.

Výstava KAFKAESQUE, která se koná v rodném městě Franze Kafky, v Praze, při příležitosti stého výročí jeho smrti, představí díla mezinárodně uznávaných umělců, pro něž díla Franze Kafky zůstávají inspirací. Výstavu doprovodí řada akcí, včetně literárních čtení, filmových projekcí či koncertů.