Laco Teren – Není vanitas jako vanitas

laco_teren_nahled

24.11. – 13.1.

Strom Art Gallery   |   Kpt. Jaroše 31, Brno

www.stromart.cz…


Kurátor: Petr Kamenický, Markéta Žáčková

Do výstavního programu Strom Art Gallery jsme se rozhodli pravidelně zařazovat i zahraniční umělce, přičemž se nejprve chceme zaměřit na země, které nás bezprostředně obklopují. Logicky se jako první nabízí slovenská výtvarná scéna, s níž nás spojuje společná minulost a v současnosti také spontánně i programově rozvíjené společensko-kulturní vazby. Jako prvního reprezentanta této dramaturgické linie jsme oslovili malíře Laca Terena, jenž patří mezi výrazné představitele generace, která vstoupila na uměleckou scénu v 80. letech 20. století a která do našeho prostoru uvedla postmoderní přístupy. (Z jejích dalších představitelů jmenujme například Ivana Csudaie, Stanislava Bubána, Simonu Bubánovou nebo Jozefa Šramku.) Naše rozhodnutí uspořádat výstavu právě Lacovi Terenovi souvisí se skutečností, že se tento malíř v Čechách představil naposledy před dvěma lety v Praze, avšak v Brně mu dosud samostatná přehlídka uspořádána nebyla. Důležitou okolností našeho zájmu je i jeho osobité tematické i formální pojetí média malby, v němž je navíc obsažen i specifický sebereflexivní rozměr. A konečně dodejme, že Laco Teren je bravurní malíř. Způsob, jakým ovládá techniku malby, je jednoduše fascinující.