Naskle, balíme!

16.6. ‑ 14.7.2018

Galerie UM | Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1

www.umprum.cz…


Vstupné: Zdarma
Vystavující: David Černý, Michaela Doležalová, Sebastian Kitzberger, Jana Němcová
Kurátoři výstavy: Alena Štěrbová, Kamila Huptychová, Nikol Vlčková
Architektura výstavy: Eduard Seibert
Grafický design: Luciana Kvapilová, Matej Vojtuš
Fotografie: Lenka Glisníková
Produkce: Alena Štěrbová, Šárka Váňová
Překlady: Tereza Bartošková

Výstava Naskle, balíme! představuje diplomové práce studentů Ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Zavěšené poloprůsvitné materiály, zpravidla užívané k balení skla před transportem, se v případě výstavy stávají architektonickým prvkem instalace. Prostorové členění přináší možnost nerušeného vnímání jednotlivých děl a v závěru výstavy umožňuje nahlédnout všechny práce zároveň.

Rozmanitost vystavených děl a tvůrčích přístupů odráží jak charakter skla, které nabízí nepřeberné možnosti zpracování, tak současně zpřítomňuje prostředí samotného ateliéru, který pod vedením Ronyho Plesla a za asistence Kláry Horáčkové propojuje řemeslný um, osobité výtvarné vyjádření a design. Vystaveným pracím je tak společné překračování oborových hranic, ať už se jedná o konceptuální instalaci skleněných desek Jany Němcové, neonové kříže Davida Černého, vizuální poezii odlesků svítidel Michaely Doležalové, či povrchově rozostřené vázy Sebastiana Kitzbergera.

Svou koncepcí výstava navazuje na předchozí instalaci klauzurních a semestrálních prací studentů Ateliéru skla, přičemž vybrané realizace budou představeny na podzim letošního roku u příležitosti ateliérové přehlídky v Londýně. Výstava diplomových prací tak představuje nejen fyzické, ale i pomyslné ohlédnutí se za společným působením v jednom ateliéru a uzavírá etapu studia na vysoké škole. Tak tedy naskle a brzy na viděnou!