Nechtěné dědictví

20.4. – 2.7.

 Muzeum města Brna, II. patro západního křídla   |   Špilberk 1, Brno

www.spilberk.cz…


Monografická výstava věnovaná dílu architekta Jana Dvořáka je důležitým počinem nejen pro připomenutí významné brněnské osobnosti, ale také pro posílení pozice architektonické produkce druhé poloviny 20. století v povědomí široké veřejnosti. Jan Dvořák byl autorem desítek realizací v Brně i mimo něj, architektem publikujícím a angažovaným v dobových kauzách souvisejících se záchranou meziválečné architektury (stál např. u prvních snah o záchranu vily Tugendhat) či urbanistickým rozvojem města. Přesto jeho tvorba nebyla v odborné literatuře dosud reflektována a mnohé stavby trpí novodobými zásahy, přestavbami a demolicemi. Smazává se tak důležitá stopa moderních dějin Brna.

Vernisáž výstavy nazvané „Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925–1998)“ se uskuteční 19. dubna v 17 hodin.

Na výstavě budou k vidění fotografie, skici a plány.