Oslavy Dne Země 2017

22.4.    |13:00 – 18:00|

Areál Viničního domku v Chuchelské ulici, Praha 12

www.praha12.cz…


Program bude opět nabitý! Tématem letošního Dne Země, které stanovila Organizace spojených národů (OSN) je „Turismus pro udržitelný rozvoj“ a jeho cílem je rozvoj a podpora lepšího porozumění mezi národy, vedoucí k většímu povědomí o bohatém dědictví různých civilizací a úsilí o zajištění lepšího zhodnocení přírodních hodnot různých kultur, tzv. šetrný turismus. Moderovat bude Honza Musil, hrát bude MARTIN ŠEVČÍK DUO. Těšit se můžete na zábavné aktivity jak pro děti, tak jistě i pro dospělé, ochutnávku pokrmů z různých koutů světa, divadlo, komentovanou procházku po viničním svahu a další.

Jak se již stalo tradicí, Den Země bude rozvržen do delšího časového horizontu: v měsíci dubnu se kromě samotné akce uskuteční i několik doprovodných akcí pro školy, ale i veřejnost: v úterý 18. dubna od 17 hod. proběhne vernisáž všech obrázků, které jsme od dětí obdrželi jako námět pro tvorbu letošního plakátu ke Dni Země, ve středu 19. dubna jsou to dvě komentované vycházky po památných a významných stromech Prahy 12 a dvě komentované vycházky Modřanskou roklí, kde bude odhalena nová naučná stezka. Ve čtvrtek 20. dubna, proběhnou v rámci akce „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“ úklidy, do kterých budou zapojeny školy, ale také zástupci MP, Policie a zaměstnanci úřadu.

Program je připraven ve spolupráci s Asociací místních potravinových iniciativ, o.p.s a občanským sdružením PRO-BIO LIGA a za přispění dalších sponzorů a organizací, kterým děkujeme za podporu.

Ing. Ivan Tatai, vedoucí odboru životního prostředí

Týdenní program Dne Země

18. dubna

 • vernisáž výstavy obrázků dětí – Viniční domek – galerie – od 17 hodin

19. dubna

 • komentovaná vycházka po památných a významných stromech Prahy 12 (provází Ing. Aleš Rudl – Pražské Stromy a autor publikace, která vznikla z grantu MČ Praha 12) v 17 hod.; sraz na Obchodním náměstí v parku
 • komentovaná procházka Modřanskou roklí k příležitosti otevření nové naučné stezky (provází Ing. Radek Borovička, autor nové stezky) v 17 hod.; sraz u házenkářů 

20. dubna

 • úklid lesu Kamýk, Píšovického lesa, Modřanské rokle a okolí Vltavy, akce určena hlavně pro školy, zahájení asi v 10 hod. (zájemci, kteří se chtějí připojit, kontaktujte, prosím, odbor životního prostředí)

22. dubna

 • vyvrcholení Dne Země v areálu Viničního domku od 13 do 18 hod.
  • Martin Ševčík DUO (hudba)
  • moderuje HONZA MUSIL
  • divadlo
  • komentovaná procházka po místní vinici
  • množství stánků s aktivitami pro děti i dospělé: Asociace místních potravinových iniciativ, Probioliga, Sentia Kids, Nadace Proměny, EKO-KOM, SPOLEČNOST „E“ Czech Epilepsy Association, o.s.