Podivnější než ráj

10.6. ‑ 2.9.2018

MeetFactory | Ke Sklárně 15, Praha 5

www.meetfactory.cz…


Vystavující: Pavel Brăila, Jasmina Cibic, Lana Čmajčanin, Tomislav Gotovac, Vlado Martek, Alban Muja, Tanja Ostojić, Mark Požlep
Kurátoři: Tevž Logar, Eva Riebová
Vernisáž výstavy: 9. 6. 2018 v rámci Pražské muzejní noci 2018 v MeetFactory
Vstupné: volné

„Jde o to, že opravdu nedokážu odlišit život od umění.” – Tomislav Gotovac

Výstava Stranger Than Paradise / Podivnější než ráj zprostředkovává prezentaci uměleckých přístupů, které vznikly ve specifickém geopolitickém rámci jihovýchodní Evropy v různých časových kontextech. Ve snaze vyhnout se termínu „balkánská výstava” odpovídajícímu výstavní praxi z období devadesátých let, Stranger Than Paradise sice zaměří pohled na uměleckou tvorbu ze zmíněného regionu, spíše než formulaci specifického geo-politického narativu ale sleduje okolnosti vzniku uměleckých děl.

Výstava seskupuje umělce z různých generací, propojuje přitom etablované či dokonce historické osobnosti výtvarného umění se začínajícími autory. Společnou charakteristikou prezentovaných děl je přístup umělců odkrýt a prezentovat ryze intimní témata, která jsou zároveň hluboce zakořeněna ve specifických politických, sociálních či ekonomických podmínkách. Jsou to radikální, a zároveň velmi upřímná rozhodnutí umělců, kteří nepřipouští kompromisy. Hranice oddělující sféru umění a života je téměř rozmazána, díky čemuž vznikají díla, která vynikají neúprosnou přímočarostí.