Rybářství

Ryby_nahled

Stálá

Národní zemědělské muzeum     Ι     Kostelní 44, Praha 7

www.nzm.cz


Expozice Rybářství pražské pobočky NZM má podle pracovníků muzea odpovídat nejmodernějším trendům v oboru, jejím charakteristickým rysem je interaktivita a také celá řada živých exponátů v podobě našich sladkovodních ryb. Návštěvníci se zde setkají s nejmodernější audiovizuální technikou. Mohou si vyzkoušet interaktivní technologie, 3D prezentace a prohlédnout si i živé exponáty sladkovodních ryb. Nejvýraznějším audiovizuálním prvkem je v několika místech variabilní tok řeky, který umožňuje nastavit tři různé módy: člověkem formovaná voda, volně tekoucí voda a vodní živel.

Dalšími prvky v expozici tvoří mimo jiné interaktivní model rybniční soustavy, diorama výlovu rybníka nebo CHKO Třeboňsko. Zaručeným lákadlem je i průhled do bobří nory. Expozici doplňují textové panely s různými tématy, např. „životopis“ kapra, který je domácí tradicí a „rodinným stříbrem“ České republiky (ČR má právo používat chráněné označení Třeboňský kapr).

Další část s názvem „Rybníky nejen pro ryby“ ukáže, že rybníky nejsou pouze chovná zařízení a důležité jsou také jejich další funkce – například protipovodňová, ekologická a krajinářská. Téma „Kdo otravuje ryby“ připomene, že řada ryb je dnes v ohrožení, a to i díky lidské činnosti. Vědci, rybáři i další lidé ale také rozvíjejí řadu aktivit, které mají za cíl populacím ryb pomoci. „Couvají opravdu raci?“ – i na tuto otázku najdeme v nové expozici NZM odpověď.

Expozici oživují velká akvária s živými sladkovodními rybami. Návštěvníci tak uvidí např. sumce, štiku, kapra nebo krmné plotice. „Pokud přijdou v dobu, která bude dodatečně upřesněna, uvidí i jejich krmení,” slibuje Jiří Houdek.

Expozice Rybářství v Národním zemědělském muzeu v Praze získala v soutěži Gloria musaealis 2. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2015.